HBTQ Spirit

EN LEVANDE MÖTESPLATS

- Midsommar-Retreat - 2018 -

Mer information kommer snart!

HBTQ SPIRIT CREW
Alexander, Stina och Johan

 

 

DATUM Söndagar 2017: 24/9 - 29/10 - 19/11 - 3 /12 
              

TID 17.00-19.00 

PRIS "Valfri donation" - det innebär att du betalar utifrån din förmåga i stunden. Hur mycket du betalar är oviktigt - det viktiga är att just du kommer!

PLATS Stillhet & Rörelse, Södra Agnegatan 27, T-Bana Rådhuset, Stockholm

 

FACEBOOK HBTQ Spirit

MAIL kontakt@hbtqspirit.se

 

PLATS Stillhet och Rörelse, Södra Agnegatan 27, T-bana Rådhuset 

 

Alexander Karlsson

Alexander Clemenson är företagsekonom som brinner för sund tillväxt och hållbarhet och driver en konsumentförening som hjälper fler till hållbara och medvetna beslut i sin konsumtion. I HBTQ Spirit bjuder Alexander främst in till rörelsemeditationer och kontaktövningar. 
"När jag drömmer ensam, är det en dröm.
När vi drömmer tillsammans, är det verklighet."

Stina Nyberg

Stina Nyberg jobbar som vuxenpedagog och sjuksköterska inom psykiatrin. Värdesätter möten med närvaro och lekfullhet. Praktiserar yoga och meditation regelbundet och dansar queersalsa. Utbildad Qigonginstruktör 2014 och Yin yoga lärare 2015. Leder mantrasång och cirkeldans.  

"Expect Nothing. Experience."

Johan Hedström

Johan Hedström arbetar som yogainstruktör,meditationsinspiratör och integrativterapeut.
Skog, dans, hav, yoga, vego, spring är lite av det goda i livet.

www.stillro.com

HBTQ Spirit är en levande mötesplats för homo-, bi-, trans- och queerpersoner som är intresserade av hälsa och personlig utveckling. Gruppen grundades 2008 och har sedan dess arrangerat ett workshop i månaden och två midsommarretreats. Idag träffas HBTQ Spirit på centret "Stillhet & Rörelse" i Stockholm. Varje träff är unik och anpassas efter gruppen, men återkommande inslag är;
* Yoga
* Meditation
* Qigong
* Sharing
* Chanting

Mer information hittar du under Kalendarium, Kontakt och Om oss.

VARMT VÄLKOMMEN - precis som Du är!

YOGA -
Yoga sägs ha utvecklats för tusentals år sedan. Ordet yoga kan översättas till "förening", förening mellan kropp och själ. Yoga används idag dels (som den gjorde ursprungligen) för att upptäcka en andlig dimension inom oss, dels används den som ett verktyg för att slappna av, stärka sinnet, komma i form och bli av med spänningar och värk. På HBTQ Spirit gör vi yoga som passar alla, oavsett tidigare erfarenhet. Hatha-, yin- och medicinsk yoga är traditioner som vi är inspirerade av. Enkla andnings- och kroppsövningar utförs enskilt,  i par eller i grupp.

MEDITATION - Precis som yogan sägs meditation ha tusenåriga rötter och har utövats av andligt sökande. Idag används meditation flitigt inom psykoterapin för att förstå våra känslor, tankar, reducera stress samt härbärgera svåra upplevelser. Andra effekter av meditation är ökad empatiförmåga, minne, koncentrationsförmåga och självkänsla. På HBTQ Spirit gör vi en "traditionell" stilla meditation med fokus på acceptans i samklang med våra kroppar, andning och perceptionsförmåga.Vår meditation är inspirerad av mindfulness, zen och vipassana meditation.  Vi utövar även dessa principer i rörelse och i mötet med varandra. 


ZHINENG QIGONG - Qi betyder livsenergi och gong disciplinerat arbete. Så Qigong kan översättas med: Ett arbete för att utveckla och kultivera livsenergi. Zhieng Qigong är en kraftfull medicinsk qigong som förebygger, lindrar och läker stressrelaterade problem  och hjälper dig att komma ur låsta mönster och känslomäsiga låsningar. "Zhineng Qigong hjälper dig att bli den du är, en fri, lycklig och kärleksfull varelse med överflödande energi". (G. Norberg)
På HBTQ Spirit gör vi valda delar ur ett grundläggande Zhineng Qigong program som heter "lyft upp Qi".  


SHARING - Sharing betyder att du ges möjlighet till ett samtal i grupp om det som känns aktuellt i stunden eller utifrån ett givet tema. Vår erfarenhet är att vi människor utvecklas i möten och i samtal med varandra. Genom att få möjlighet att översätta tankar till ord, att lyssna och att bli lyssnad på, får vi kontakt med vårat inre vilket ger oss en möjlighet till förändring. Gruppstorleken kan variera och därmed också tidsfördelningen.Våra Sharingregler i HBTQ Spirit är att;
- det som sägs i gruppen stannar i gruppen
- vi eftersträvar ärlighet
- vi respekterar varandras olika sanningar
- vi inte avbryter varandra
- vi lyssnar, det vill säga vi behöver inte bemöta och ge råd (om det inte direkt efterfrågas)
- vi respekterar tiden och låter alla komma till tals


CHANTING - Chanting betyder att vi sjunger tillsammans. Genom att sjunga får vi en djupare kontakt med oss själva och möjliggör därmed förändring. "As we sing them they turn us towards ourselves, into ourselves. They bring us in, and as we offer ourselves into the experience, the experience changes us. These chants have no meaning other than the experience that we have by doing them. They come from the Hindu tradition, but it's not about being a Hindu, or believing anything in advance. It's just about doing it, and experiencing. Nothing to join, you just sit down and sing." (Krishna Das) På HBTQ Spirit sjunger vi vanligtvis som inledning eller avslutning på vårat workshop.

 

Sommar Retreat